GATUNEK II

Uszkodzonych płytek może być więcej niż 10%, ale mogą mieć one tylko niewielkie defekty materiałowe bądź kolorystyczne. Płytki w drugim gatunku mogą posiadać nieliczne wady, tj. pojedyncze nakłucia, minimalne uszczerbienia boków, nierażące różnice odcieni itp. Różnice między pierwszym a drugim gatunkiem mogą być trudne do zauważenia.

GATUNEK III

IDEALNE DO UKŁADANIA ” NA DZIKO”

Uszkodzonych płytek może być więcej niż 20%, i mogą mieć one defekty materiałowe bądź kolorystyczne ( zaprószenia lub różnica w odcieniu). Trzeci gatunek charakteryzuje się wadami bądź uszkodzeniami zauważalnymi ( uszczerbienia boków lub rogów) oraz liczniej występującymi niż w przypadku płytek w gatunku drugim.

GRES BARWIONY W MASIE

płytka, której czerep jest zabarwiony – zbliżony kolorystycznie do lica płytki, dając efekt jednorodnego produktu; barwione w masie mogą być zarówno płytki nieszkliwione, jak i szkliwione; dzięki barwionej masie estetyka płytek pozostaje nienaruszona nawet w trakcie ich intensywnego użytkowania – ewentualny defekt powierzchniowy nie jest tak widoczny jak w przypadku zastosowania standardowej technologii produkcji; dodatkowo układnie płytek barwionych w masie do tzw. rantu daje lepszy efekt wizualny

GRES NIESZKLIWIONY

płytki wykonanie na masie gresowej, w przypadku których efekt estetyczny powstaje bezpośrednio na prasie poprzez odpowiednie rozłożenie granulatów o różnym wybarwieniu; do produkcji gresów nieszkliwionych wykorzystuje się barwionych mas ceramicznych

GRES SZKLIWIONY

płytki wykonane na masie gresowej, w przypadku których dodatkowy efekt zdobniczy uzyskuje się poprzez naniesienie aplikacji, takich jak: zadruk, czy też szkliwienie, na licowej stronie płytki; aplikacje mogą być nanoszone zarówno na płytki barwione w masie, jak i niebarwione

RODZAJ POWIERZCHNI: NATURA/MAT

określenie dotyczy powierzchni płytek, które po procesie wypału nie są poddawane dodatkowej obróbce mechanicznej

RODZAJ POWIERZCHNI: POLER

płytki poddane całkowitej obróbce powierzchni, polegającej na zeszlifowaniu wierzchniej warstwy, doprowadzeniu jej do gładkości i wysokiego połysku; płytka gresowa nieszkliwiona polerowana posiada odkryte pory wewnętrzne i wymaga dodatkowej impregnacji; płytka gresowa szkliwiona polerowana nie wymaga dodatkowej impregnacji, ponieważ warstwa wierzchnia jest całkowicie zeszklona – nie posiada porów wewnętrznych

RODZAJ POWIERZCHNI: LAPPATO

płytki poddane częściowej obróbce powierzchni, polegającej na zeszlifowaniu wystających elementów (zazwyczaj granilii lub elementów struktury); płytka dzięki temu uzyskuje częściowy efekt połysku, jej powierzchnia jest wygładzona, a mimo to może wykazywać wciąż dobre właściwości antypoślizgowe; płytka lappato tak jak wszystkie płytki szkliwione nie wymaga impregnacji

RODZAJ POWIERZCHNI: STRUKTURA

określenie dotyczy powierzchni płytek, które po procesie wypału nie są poddawane dodatkowej obróbce mechanicznej, a nierównomierna powierzchnia lica płytki formowana jest podczas procesu prasowania przy wykorzystaniu stempla strukturalnego; płytka strukturalna często naśladuje ukształtowanie powierzchni np. kamienia naturalnego, lub jest symetrycznym wzorem, dzięki któremu uzyskuje się wyższy parametr antypoślizgowy.